Vaidas Matulionis

Vaidas Matulionis

Vaidas Matulionis

Vaidas Matulionis

 

კომპანია: ვილნიუსის განვითარების კომპანია, ვილნიუსის მუნიციპალიტეტის სპეციალიზებული კომპანია

თანამდებობა: სამშენებლო მართვის დეპარტამენტის უფროსი

თემა:

ციფრული პროექტების მოთხოვნები ვილნიუსის მუნიციპალიტეტში. რატომ ვითხოვთ პროექტებს BIM-ში?

10:40 – 11:00

სპიკერის შესახებ:

ვაიდას მატულიონისი, ვილნიუსის დეველოპმენტ კომპანიის სამშენებლო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, ვილნიუსის მუნიციპალიტეტის სპეციალიზებულ კომპანიაში.კომპანია უზრუნველყოფს სამშენებლო სამუშაოების მართვისა და უძრავი ქონების განვითარების სერვისების პროფესიონალურ და გამჭვირვალე მიწოდებას საჯარო განათლების, სკოლამდელი განათლების, სოციალური მომსახურების, სპორტის, კულტურის, ტურიზმის, ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი სივრცის დაწესებულებებისთვის, რომელსაც მართავს ვილნიუსის ქალაქის მუნიციპალიტეტი; კომპანიამ BIM-ის მოთხოვნა პროექტების უმეტესობისთვის 3 წლის წინ დაიწყო, ახლა კი თავისუფლად  შეუძლია ამ  პროცესების გაციფრულების საკითხების და უპირატესობების გაზიარება. ვაიდასი მუშაობდა უძრავი ქონების ინდუსტრიაში 2010 წლიდან, როგორც არსებული შენობების მენეჯერი და ახლად აშენებული პროექტების მენეჯერი, რამაც  საშუალება მისცა მას გაეცნობიერებინა მდგრადი გარემოს და სამშენებლო პროცესების განვითარების მნიშვნელობა და აუცილებლობა.